ஐந்து நிலங்களில் அவளும் நானும்

150.00

Category:

Description

சங்க இலக்கியப் பார்வையில் ஐந்து நிலங்களில் வாழும் ஐந்து தலைவன் தலைவியரிடையே நிகழும் காதலோடு அக்கால தமிழ் நிலங்களின் வாழ்ந்த தமிழரின் வீரம்,மானம்,தொழில்,தாவரங்கள்,பூக்கள்,விலங்குகள்,உணவு முறை இவற்றை அழகுழ விவரிக்கும் வகையில் மருத்துவர் திட்டக்குடி செந்தில் எழுதிய கவிதை நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஐந்து நிலங்களில் அவளும் நானும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *